Друг / Полиетилен с относителна плътност, по-малка от 0,94.

  • - - - 3901109020 80: Полиетилен под формата на гранули, със специфична плътност 0,925|(±|0,0015), индекс на стопилка (melt flow index) 0,3|g/10|min (±|0,05|g/10|min), за производство на фолио чрез експандиране, с помътняване (Haze value), непревишаващо 6|% и удължение при скъсване (MD/TD) 210/340
  • - - - 3901109030 80: Полиетилен на гранули, съдържащ тегловно 10|% или повече, но не повече от 25|% мед
  • - - - 3901109090 80: Други