Друг / Полиетилен с относителна плътност, по-малка от 0,94.

Deutsch 9 Français 1

  • - - - 3901109020 80: Полиетилен под формата на гранули, със специфична плътност 0,925 (± 0,0015), индекс на стопилка (melt flow index) 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), за производство на фолио чрез експандиране, с помътняване (Haze value), непревишаващо 6 % и удължение при скъсване (MD/TD) 210/340
  • - - - 3901109030 80: Полиетилен на гранули, съдържащ тегловно 10 % или повече, но не повече от 25 % мед
  • - - - 3901109090 80: Други