Друг / Феросплави / ЧУГУН, ЖЕЛЯЗО И СТОМАНА.

  • - - - 7202491000 80 (2/0) : Съдържащ тегловно 0,05% или по-малко въглерод
  • - - - 7202495000 80 (4/0) : Съдържащ тегловно повече от 0,05%, но не повече от 0,5% въглерод
  • - - - 7202499000 80 (2/0) : Съдържащ тегловно повече от 0,5%, но не повече от 4% въглерод