Друг / Плодови сокове (включително гроздова мъст) или зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители.

  • - - - - - 2009191911 10: В опаковки с вместимост, непревишаваща 2 l
  • - - - - - - 2009191911 80: Под формата на прах
  • - - - - - - 2009191919 80: Друг
  • - - - - - 2009191991 10: Друг
  • - - - - - - 2009191991 80: Под формата на прах
  • - - - - - - 2009191999 80: Друг