Друг / Фурнирни листове (включително тези, получени чрез нацепване на слоест дървен материал), развиван фурнир за шперплат или листове за подобен слоест дървен материал и друг дървен материал, надлъжно нарязан, нацепен или кръгообразно развит, дори рендосан, шлифован, челно или клинозъбно съединен, с дебелина, непревишаваща 6 mm.

  • - - 4408901500 80: Рендосан; шлифован; клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован
  • - - 4408903500 10: Друг
  • - - - 4408903500 80: Дъсчици, предназначени за изработка на моливи
  • - - - 4408908500 10: Друг
  • - - - - 4408908500 80: С дебелина, непревишаваща 1 mm
  • - - - - 4408909500 80: С дебелина, превишаваща 1 mm