От благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали.

  • - - 9113101000 80: От благородни метали
  • - - 9113109000 80: От плакета или дублета от благородни метали