Оцветени в масата си, матови, плакирани (дублирани) или с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой.

  • - - - 7003121000 80: От оптично стъкло
  • - - - 7003129100 10: Други
  • - - - - 7003129100 80: С неотразяващ слой
  • - - - - 7003129900 80: Други