Дъбени или "crust" кожи от други животни, обезкосмени, дори цепени, но не обработени по друг начин.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 4106210000 10: От кози или ярета
  • - - 4106210000 80: В мокро състояние (включително wet-blue)
  • - - 4106220000 80 (2/0) : В сухо състояние (crust)
  • - 4106310000 10: От свине
  • - - 4106310000 80 (2/0) : В мокро състояние (включително wet-blue)
  • - - 4106320000 80: В сухо състояние (crust)
  • - 4106400000 80 (2/0) : От влечуги
  • - 4106910000 10: Други
  • - - 4106910000 80: В мокро състояние (включително wet-blue)
  • - - 4106920000 80: В сухо състояние (crust)