Други / Дъбени или "crust" кожи от едър рогат добитък (включително биволските) и от еднокопитни, обезкосмени, дори цепени, но не обработени по друг начин.

  • - - - 4104191000 80: Цели кожи от едър рогат добитък (включително биволските), с единична повърхност, непревишаваща 2,6 m$2
  • - - - 4104195100 10: Други
  • - - - - 4104195100 20: От едър рогат добитък (включително биволските)
  • - - - - - 4104195100 80: Цели кожи, с единична повърхност, превишаваща 2,6 m$2
  • - - - - - 4104195900 80: Други
  • - - - - 4104199000 80: Други