Други / Дъбилни екстракти от растителен произход; танини и техните соли, етери, естери и други производни.

  • - - - 3201909010 80: Дъбилни екстракти от евкалипт
  • - - - 3201909020 80: Дъбилни екстракти, получени от гамбир и плодове от миробалан
  • - - - 3201909030 80: Други дъбилни екстракти с растителен произход
  • - - - 3201909040 80: Продукт от реакцията на екстракт от Acacia mearnsii, амониев хлорид и формалдехид (CAS RN. 85029-52-3)
  • - - - 3201909080 80: Други