Дъги и колена / Съединителни елементи за челно заваряване.

  • - - - - - 7307939110 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - - 7307939190 80: Други