Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, включително чорапогащи, дълги и три четвърти чорапи с различна степен на компресия (например чорапите за разширени вени), трикотажни или плетени.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 6115100000 80 (2/0) : Чорапогащи, дълги и три четвърти чорапи с различна степен на компресия (например чорапите за разширени вени)
 • - 6115210000 10: Други чорапогащи
 • - - 6115210000 80: От синтетични влакна, с линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 67 dtex
 • - - 6115220000 80: От синтетични влакна, с линейна плътност на единичната прежда 67 dtex или повече
 • - - 6115290000 80: От други текстилни материали
 • - 6115300000 80 (4/0) : Други дамски дълги или три четвърти чорапи, с линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 67 dtex
 • - 6115940000 10: Други
 • - - 6115940000 80: От вълна или от фини животински косми
 • - - 6115950000 80: От памук
 • - - 6115960000 80 (4/0) : От синтетични влакна
 • - - 6115990000 80: От други текстилни материали