Безшевни, с дължина, превишаваща най-големия размер на напречното сечение, дори с повърхностна обработка, но необработени по друг начин.

Čeština 1 Deutsch 2 Polski 1

  • - - - - 3917211010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 3917211090 80: Други