Махагон (Swietenia spp.) / Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm.

  • - - - 4407211000 80: Шлифован; клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован
  • - - - 4407219100 10: Друг
  • - - - - 4407219100 80: Рендосан
  • - - - - 4407219900 80: Друг