ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ; ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • 4401000000 80 (10/0) : Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми; дървен материал на трески или частици; дървени стърготини, отпадъци и остатъци, дори агломерирани под формата на трупчета, брикети, пелети или в подобни форми
 • 4402000000 80 (2/0) : Дървени въглища (включително въглищата от черупки или костилки), дори агломерирани
 • 4403000000 80 (22/0) : Необработен дървен материал, дори обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник
 • 4404000000 80 (2/0) : Дървени заготовки за обръчи; цепени колчета за връзване на лози и подобни; заострени колове и колчета от дървен материал, небичен надлъжно; само грубо нарязан или заоблен, но нестругован, нито извит и нито обработен по някакъв друг начин дървен материал за бастуни, чадъри, дръжки на инструменти или други подобни; дървени пръчки, ленти и други подобни
 • 4405000000 80: Дървесен талаш; дървесно брашно
 • 4406000000 80 (6/0) : Дървени траверси за железопътни или подобни линии
 • 4407000000 80 (21/0) : Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm
 • 4408000000 80 (5/0) : Фурнирни листове (включително тези, получени чрез нацепване на слоест дървен материал), развиван фурнир за шперплат или листове за подобен слоест дървен материал и друг дървен материал, надлъжно нарязан, нацепен или кръгообразно развит, дори рендосан, шлифован, челно или клинозъбно съединен, с дебелина, непревишаваща 6 mm
 • 4409000000 80 (5/0) : Дървен материал (включително паркетни дъски и фризи, несглобени), профилиран (нутван, федерован, жлебован, фалцован, кантован, свързан под формата на V, формован за корнизи, със заоблени ръбове или обработен по подобен начин) по дължината на един или на няколко ръбове или страни, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен
 • 4410000000 80 (5/0) : Плочи от дървесни частици, плочи, наречени "oriented strand board" (OSB) и подобни плочи (например "waferboards") от дървен материал или от други дървесинни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества
 • 4411000000 80 (8/0) : Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесинни материали, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества
 • 4412000000 80 (9/0) : Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал
 • 4413000000 80: "Уплътнен" дървен материал, на блокове, плочи, дъски или профили
 • 4414000000 80 (2/0) : Дървени рамки за картини, фотографии, огледала или други подобни
 • 4415000000 80 (2/0) : Каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи от дървен материал; дървени барабани за кабели; обикновени палети, бокс палети и други товароносители от дърво; дървени подпори за палети
 • 4416000000 80: Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и техните части, от дървен материал, включително заготовките за дъги
 • 4417000000 80: Инструменти, тела и дръжки за инструменти, тела за четки, дръжки за метли или четки, от дървен материал; калъпи и опъвачи за обувки, от дървен материал
 • 4418000000 80 (13/0) : Дърводелски изделия и части за конструкции от дърво, включително порестите дървесни плочи, съединени плочи за подови настилки и покривните шиндри ("shingles" и "shakes"), от дървен материал
 • 4419000000 80 (5/1) : Съдове и прибори за сервиране или за кухня от дървен материал
 • 4420000000 80 (2/0) : Мозайки върху дърво и инкрустиран дървен материал; ковчежета, кутии и калъфи за бижута или за златарски изделия и други подобни, от дървен материал; статуетки и други изделия за украса, от дървен материал; артикули за вътрешно обзавеждане от дървен материал, невключени в глава 94
 • 4421000000 80 (4/0) : Други изделия от дървен материал