Съдове и прибори за сервиране или за кухня от дървен материал.

Čeština 3 Dansk 5 Deutsch 357 English 37 Español 4 Français 139 Latviešu 1 Nederlands 17 Polski 8 Svenska 5

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 4419110000 10: От бамбук
  • - - 4419110000 80: Дъски за хляб, дъски за рязане и подобни дъски
  • - - 4419120000 80: Пръчици за хранене
  • - - 4419190000 80: Други
  • - 4419900000 80 (2/0) : Други

Съгласно описанието, посочено в искането,…

изделие от дърво; от бамбук; за рязане

Съгласно описанието, посочено в искането, изделието представлява дъска за рязане от бамбук

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ИЗДЕЛИЕ ОТ ДЪРВО ОТ БАМБУК ЗА РЯЗАНЕ