Друг / От бор (Pinus spp.) / Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm.

Nederlands 1

  • - - - - 4407119010 80: Шлифован
  • - - - - 4407119090 80: Друг