Терпентинови масла, получени от балсамова смола, от иглолистна дървесина или при производството на целулоза по сулфатния метод.

  • - - 3805101000 80: Терпентиново масло от балсамова смола
  • - - 3805103000 80: Терпентиново масло от иглолистна дървесина
  • - - 3805109000 80: Терпентиново масло, получено при производството на целулоза по сулфатен метод