От тропическите дървесни видове, посочени в допълнителна забележка 2 от настоящата глава.

  • - - - - 4420909111 10: Ръчно изработени
  • - - - - - 4420909111 80: Дървен материал под формата на дървени трупи или квадратни трупи с прост процес по повърхността, скулптирани или фино резбовани или боядисани, без значителна добавена стойност и без значителна промяна във формата
  • - - - - - 4420909119 80: Други
  • - - - - 4420909191 10: Други
  • - - - - - 4420909191 80: Дървен материал под формата на дървени трупи или квадратни трупи с прост процес по повърхността, скулптирани или фино резбовани или боядисани, без значителна добавена стойност и без значителна промяна във формата
  • - - - - - 4420909199 80: Други