С дъсчена, летвена или лентова сърцевина.

  • - - - 4412941000 80 (0/1) : С най-малко един външен пласт от дървен материал, различен от иглолистния
  • - - - 4412949000 80: Други