С единично тегло, превишаващо 1 kg.

  • - - - - 6201129010 80: Парки
  • - - - - 6201129090 80: Други