Цели кожи, нецепени, с единично тегло, непревишаващо 8 kg, когато са сушени, 10 kg, когато са сухо осолени, и 16 kg, когато са пресни, мокро осолени или консервирани по друг начин.

  • - - 4101201000 80: Пресни
  • - - 4101203000 80: Mокро осолени
  • - - 4101205000 80: Сушени или сухо осолени
  • - - 4101208000 80: Други