Необработени, прави и с еднаква дебелина на стените, предназначени изключително за производство на тръби с друг профил и с друга дебелина на стените.

  • - - - - 7304391010 80: С външен диаметър, непревишаващ 406,4 mm и с въглероден еквивалент (CEV), определен чрез формулата и химичните анализи на Международния институт по заваряване (IIW), непревишаващ 0,86
  • - - - - 7304391090 80: Други