От полимери на винилхлорида / Пластмасови едножични влакна, чийто най-голям размер на напречния разрез превишава 1 mm (моновлакна), пръчки, прътове и профили, дори с повърхностна обработка, но необработени по друг начин.

Čeština 4 Deutsch 26 English 2 Suomi 1

  • - - 3916200010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - 3916200091 10: Други
  • - - - 3916200091 80: Профили от поли(винилхлорид), използвани при изграждането на шпунтови стени и облицовки и съдържащи следните добавки: - титанов диоксид - поли(метилметакрилат) - калциев карбонат - свързващи вещества
  • - - - 3916200099 80: Други