От полимери на винилхлорида / Пластмасови едножични влакна, чийто най-голям размер на напречния разрез превишава 1 mm (моновлакна), пръчки, прътове и профили, дори с повърхностна обработка, но необработени по друг начин.

  • - - 3916200010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - 3916200091 10: Други
  • - - - 3916200091 80: Профили от поли(винилхлорид), използвани при изграждането на шпунтови стени и облицовки и съдържащи следните добавки: -|титанов диоксид -|поли(метилметакрилат) -|калциев карбонат -|свързващи вещества
  • - - - 3916200099 80: Други