Неактивни маи; други мъртви едноклетъчни микроорганизми.

Čeština 6 Deutsch 9 Français 1

  • - - 2102201100 10: Неактивни маи
  • - - - 2102201100 80 (2/0) : На таблетки, на кубчета или в подобни форми, или в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
  • - - - 2102201900 80 (2/0) : Други
  • - - 2102209000 80 (0/6) : Други