Едноснопови и многоснопови въжета.

Deutsch 1 Français 3 Nederlands 1

 • - - 7312102000 80: От неръждаема стомана
 • - - 7312104100 10: Други, чийто най-голям размер на напречното сечение
 • - - - 7312104100 20: Не превишава 3 mm
 • - - - - 7312104100 80: Покрити със сплави на базата на мед и цинк (месинг)
 • - - - - 7312104900 80: Други
 • - - - 7312106100 10: Превишава 3 mm
 • - - - - 7312106100 20: Едноснопови въжета
 • - - - - - 7312106100 80 (2/0) : Без покритие
 • - - - - - 7312106500 10: С покритие
 • - - - - - - 7312106500 80 (2/0) : Поцинковани
 • - - - - - - 7312106900 80 (2/0) : Други
 • - - - - 7312108100 10: Многоснопови въжета, включително плътно навитите многоснопови въжета
 • - - - - - 7312108100 20: Без покритие или само поцинковани, чийто най-голям размер на напречното сечение
 • - - - - - - 7312108100 80 (5/0) : Превишава 3 mm, но не превишава 12 mm
 • - - - - - - 7312108300 80 (5/0) : Превишава 12 mm, но не превишава 24 mm
 • - - - - - - 7312108500 80 (5/0) : Превишава 24 mm, но не превишава 48 mm
 • - - - - - - 7312108900 80 (5/0) : Превишава 48 mm
 • - - - - - 7312109800 80 (5/0) : Други