От животни от рода на едрия рогат добитък.

  • - - 1602501000 80: Без топлинна обработка; смеси от топлинно обработени месо или карантии и топлинно необработени месо или карантии
  • - - 1602503100 10: Други
  • - - - 1602503100 80: "Corned beef", в херметически затворени опаковки
  • - - - 1602509500 80: Други