Други / Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от № 0401 до 0404, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде.

  • - - - - 1901909933 10: съдържащи тегловно 60|% или повече захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, изразена като захароза
  • - - - - - 1901909933 80: Съдържащи по-малко от 70|% тегловно захароза (включително ивертна захар изразена като захароза)
  • - - - - - 1901909936 80: Други
  • - - - - 1901909939 10: Други
  • - - - - - 1901909939 80: Препарат под формата на прах с тегловно съдържание: -|15|% или повече, но не повече от 35|% на малтодекстрин, добит от пшеница, -|15|% или повече, но не повече от 35|% на суроватка (млечен серум), -|10|% или повече, но не повече от 30|% на рафинирано, избелено, дезодоризирано и нехидрогенирано слънчогледово масло, -|10|% или повече, но не повече от 30|% на смесено, старо, пулверизационно сушено сирене, -|5|% или повече, но не повече от 15|% на мътеница и -|0,1|% или повече, но не повече от 10|% на натриев казеинат, динатриев фосфат, млечна киселина
  • - - - - - 1901909990 80: Други