С мощност, превишаваща 750 kVA.

Čeština 1 Deutsch 2 English 2 Français 1 Polski 2

  • - - - 8501640030 80: Зарядни устройства с използване на слънчева енергия, състоящи се от по-малко от шест елемента, които са преносими и служат за захранване на устройства с електроенергия или за зареждане на батерии; тънкослойни фотоволтаични продукти; фотоволтаични продукти от кристален силиций, които са трайно вградени в електрически изделия, в случаите, в които електрическите изделия имат функция, различна от генериране на електроенергия, и когато тези електрически изделия консумират електрическата енергия, произведена от вградения фотоволтаичен елемент (или елементи) от кристален силиций ; модули или панели с изходно напрежение, непревишаващо 50 V (пост.напр.) и с изходна мощност, непревишаваща 50 W, предназначени единствено за директно използване като зарядни устройства за батерии в системи със същите характеристики на напрежението и мощността
  • - - - 8501640041 10: Други
  • - - - - 8501640041 20: Фотоволтаични модули или панели от кристален силиций
  • - - - - - 8501640041 80: Изпратени от Китайската народна република, освен ако продуктите са под режим транзит по смисъла на член V от ГАТТ (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm) (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)
  • - - - - - 8501640042 80: Изпратен от Малайзия
  • - - - - - 8501640043 80: Изпратени от Тайван
  • - - - - - 8501640049 80: Други
  • - - - - 8501640090 80: Други