Други електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента.

Deutsch 2

  • - - 8506800500 80: Сухи цинк-въглеродни батерии, с напрежение 5,5 V или повече, но не повече от 6,5 V
  • - - 8506808000 80: Други