Други апарати за защита на електрически вериги.

  • - - 8536301000 80 (2/0) : За ток със сила, непревишаваща 16|А
  • - - 8536303000 80 (4/0) : За ток със сила, превишаваща 16|А, но непревишаваща 125|А
  • - - 8536309000 80 (2/0) : За ток със сила, превишаваща 125|А