С мощност, превишаваща 750 W, но непревишаваща 75 kW.