С мощност, превишаваща 750 W, но непревишаваща 75 kW.

  • - - - 8501522000 80 (4/0) : С мощност, превишаваща 750|W, но непревишаваща 7,5|kW
  • - - - 8501523000 80 (2/0) : С мощност, превишаваща 7,5|kW, но непревишаваща 37|kW
  • - - - 8501529000 80 (2/0) : С мощност, превишаваща 37|kW, но непревишаваща 75|kW