Тягови двигатели / С мощност, превишаваща 75 kW.

  • - - - - 8501535010 80: Електрическо задвижване за моторни превозни средства, с изходна мощност непревишаваща 315 kW и: • електродвигател за променлив или постоянен ток, дори с предавателен механизъм, • силова електроника
  • - - - - 8501535090 80: Друг