Други / Машини за сглобяване на електрически или електронни лампи и тръби или на лампи за светкавици, които имат стъклена обвивка; машини за производство или за гореща обработка на стъкло или изделия от стъкло.

Deutsch 3 Français 1

  • - - - 8475290010 80: Топилна пещ за производство на стъклени нишки с топилен кош/блок с дюзи: - с електрическо нагряване, - с отвор - с многобройни отвори (дюзи) от платинена/родиева сплав - използвана за стопяване на партиди стъкло и за кондициониране на стъклената стопилка - за изтегляне на непрекъснати стъклени влакна
  • - - - 8475290090 80: Други