Други / Машини за сглобяване на електрически или електронни лампи и тръби или на лампи за светкавици, които имат стъклена обвивка; машини за производство или за гореща обработка на стъкло или изделия от стъкло.

  • - - - 8475290010 80: Топилна пещ за производство на стъклени нишки с топилен кош/блок с дюзи: -|с електрическо нагряване, -|с отвор -|с многобройни отвори (дюзи) от платинена/родиева сплав -|използвана за стопяване на партиди стъкло и за кондициониране на стъклената стопилка -|за изтегляне на непрекъснати стъклени влакна
  • - - - 8475290090 80: Други