Части / Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели.

  • - - 8504900500 10: За трансформатори, индуктивни бобини и дросели
  • - - - 8504900500 80: Електронни сглобки за машините от подпозиция 8504 50 20
  • - - - 8504901100 20: Други
  • - - - - 8504901100 80 (3/0) : Феритни ядра
  • - - - - 8504901800 80 (2/0) : Други
  • - - 8504909100 10: За статични преобразуватели
  • - - - 8504909100 80: Електронни сглобки за машините от подпозиция 8504 40 30
  • - - - 8504909900 80 (3/0) : Други