С електрически принцип на действие.

Deutsch 2 Polski 1

  • - - 9109100010 80: С широчина или с диаметър, непревишаващ 50 mm, предназначени за гражданската авиация
  • - - 9109100090 80: Други