Други / Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри, щекери и щепсели, фасунги за лампи и други конектори, съединителни кутии), за напрежение, непревишаващо 1 000 V; конектори за оптични влакна, снопове или кабели от оптични влакна.

Čeština 56 Dansk 2 Deutsch 408 English 4 Français 54 Magyar 3 Latviešu 13 Nederlands 36 Polski 45 Română 12 Slovenčina 28 Svenska 2

 • - - - - 8536699010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
 • - - - - 8536699051 10: Други
 • - - - - - 8536699051 80: Съединители тип SCART, в пластмасов или метален корпус, с 21 клеми на 2 реда, за използване в производството на продукти, попадащи в позиции 8521 и 8528
 • - - - - - 8536699060 80: Електрически щепсели и щекери с дължина, непревишаваща 12,7 mm или с диаметър, непревишаващ 10,8 mm, предназначени за използване при производството на слухови апарати и процесори за речта
 • - - - - - 8536699082 80: Модулен женски или мъжки съединител за локални мрежи, комбинирани или не с други гнезда, включващи като минимум: - импулсен трансформатор с широколентов феритен магнитопровод, - дросел срещу синфазни смущения, - резистор, - кондензатор, използвани в производството на изделия, попадащи в позиции 8521 или 8528
 • - - - - - 8536699083 80: Щепселно гнездо за променливо напрежение, с шумов филтър, състоящ се от: - Щепселно гнездо за променливо напрежение 230 V (за включване на захранващ кабел) - вграден противошумен филтър, състоящ се от кондензатори и бобини, - кабелен щепсел за свързване на щепселно гнездо за променливо напрежение със захранващия блок на плазмен екран, със или без метална опора, която закрепва щепселното гнездо към телевизора с плазмен екран
 • - - - - - 8536699084 80: Женски или мъжки съединител тип USB в единична или пакетна форма за свързване с други USB устройства, използвани за производството на стоки от позиции 8521или8528
 • - - - - - 8536699085 80: Гнездов или щифтов съединител, вграден в пластмасов или метален корпус, с не повече от 96 контакта, за използване при производството на продукти от позиции 8521 или 8528
 • - - - - - 8536699086 80: Съединител, гнездов или щифтов,от тип HDMI (мултимедиен интерфейс за висока разделителна способност), вграден в пластмасов или метален корпус, с 19 или 20 щифта на 2 реда, за използване при производството на продукти от позиции 8521 или 8528
 • - - - - - 8536699088 80: Женски съединители Secure Digital (SD), CompactFlash, „Smart Card“ и „Common interface modules (cards)“ и интерфейси, от вид, използван за запояване върху печатни платкиза свързване на електрически апарати и вериги и за електрически вериги за комутация или защита за напрежение, непревишаващо 1 000 V
 • - - - - - 8536699099 80 (0/1) : Други