С мощност, превишаваща 1 kVA, но непревишаваща 16 kVA.

  • - - - 8504320010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8504320090 80: Други