Други / Части / Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма.

Deutsch 8

  • - - - 8507908010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8507908060 10: Други
  • - - - - 8507908060 80: Рулон от ламинатно фолио от графит и мед със: - широчина 610 mm или повече, но ненадвишаваща 620 mm и - диаметър 690 mm или повече, но ненадвишаващ 710 mm, за използване в производството на литиевойонни акумулаторни батерии
  • - - - - 8507908070 80: Плака от никелирано медно фолио със: - широчина 70mm (± 5mm), - дебелина 0,4mm (± 0,2mm), - дължина не повече от 55mm, за използване в производството на литиевойонни акумулаторни батерии
  • - - - - 8507908080 80: Лист под формата на рулон, състоящ се от ламинат от литий и манган, свързани към алуминий със: - широчина 595 mm или повече, но ненадвишаваща 605 mm и - диаметър 690 mm или повече, но ненадвишаващ 710 mm, за използване в производството на катоди за литиевойонни акумулаторни батерии
  • - - - - 8507908099 80: Други