С мощност, превишаваща 375 kVA.

  • - - - 8502132000 80 (2/0) : С мощност, превишаваща 375|kVA, но непревишаваща 750|kVA
  • - - - 8502134000 80 (2/0) : С мощност, превишаваща 750|kVA, но непревишаваща 2|000|kVА
  • - - - 8502138000 80 (2/0) : С мощност, превишаваща 2|000|kVA