За електронни изчислителни машини от подпозиция 8470 10, 8470 21 или 8470 29.

  • - - - 8473211000 80: Електронни сглобки
  • - - - 8473219000 80: Други