Зъбни колела и други трансмисионни елементи, представени самостоятелно; части.

Deutsch 2 Polski 4