От вида split-system (с разделени елементи).

  • - - - 8415109010 80: Предварително заредени с флуоровъглеводороди (HFC)
  • - - - 8415109090 80: Други