Полиацетали / Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми.

Deutsch 8 Ελληνικά 1 Español 1

  • - - 3907100010 80: Смес от триоксан-оксиран съполимер и политетрафлуороетилен
  • - - 3907100020 80: Полиоксиметилен с ацетилни краища, съдържащ полидиметилсилоксан и влакна от съполимер на терефталовата киселина и 1,4-фенилдиамина
  • - - 3907100090 80: Други