Естествен каучук, балата, гутаперча, гуаюла, чикъл и аналогични естествени гуми в първични форми или на плочи, листове или ленти.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 4001100000 80: Латекс от естествен каучук, дори предвулканизиран
  • - 4001210000 10: Естествен каучук под други форми
  • - - 4001210000 80: Опушени листове
  • - - 4001220000 80: Технически специфицирани каучуци (TSNR)
  • - - 4001290000 80: Други
  • - 4001300000 80: Балата, гутаперча, гуаюла, чикъл и аналогични естествени гуми