Ликьори / Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; дестилати, ликьори и други спиртни напитки.

Español 1

  • - - 2208701000 80: В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l
  • - - 2208709000 80: В съдове с вместимост, превишаваща 2 l