Релси / Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите.

  • - - 7302101000 80: Релси-проводници на електрически ток, с части от цветен метал
  • - - 7302102200 10: Други
  • - - - 7302102200 20: Нови
  • - - - - 7302102200 30: Релси "Виньол"
  • - - - - - 7302102200 80: С тегло на линеен метър 36 kg или повече
  • - - - - - 7302102800 80: С тегло на линеен метър, по-малко от 36 kg
  • - - - - 7302104000 80: Жлебови релси
  • - - - - 7302105000 80: Други
  • - - - 7302109000 80: Употребявани