Други / Конфитюри, желета от плодове, мармaлади, пюрета от плодове или черупкови плодове и каши от плодове или черупкови плодове, приготвени чрез варене, със или без прибавка на захар или други подсладители.

Dansk 7 Deutsch 47 Français 37 Italiano 2 Nederlands 8 Polski 1 Slovenčina 2 Slovenščina 4 Svenska 2

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

 • - - - - - - 2007993901 10: Каши от смокини
 • - - - - - - - 2007993901 80: Съдържащи по-малко от 70 % тегловно захар
 • - - - - - - - 2007993902 80: Други
 • - - - - - - 2007993903 10: Каши от шам фъстък
 • - - - - - - - 2007993903 80: Съдържащи по-малко от 70 % тегловно захар
 • - - - - - - - 2007993904 80: Други
 • - - - - - - 2007993905 10: Каши от лешници
 • - - - - - - - 2007993905 80: Съдържащи по-малко от 70 % тегловно захар
 • - - - - - - - 2007993906 80: Други
 • - - - - - - 2007993916 10: Други
 • - - - - - - - 2007993916 20: плодовите пюрета, получени чрез прецеждане през сито и след това нагрявани във вакуум до завиране, чиито химични характеристики и вкус не са били променени от топлинния процес
 • - - - - - - - - 2007993916 30: Круши
 • - - - - - - - - - 2007993916 40: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
 • - - - - - - - - - - 2007993916 80: Съдържащи по-малко от 70 % тегловно захар
 • - - - - - - - - - - 2007993917 80: Други
 • - - - - - - - - - 2007993918 10: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
 • - - - - - - - - - - 2007993918 80: Съдържащи по-малко от 70 % тегловно захар
 • - - - - - - - - - - 2007993919 80: Други
 • - - - - - - - - 2007993922 10: Кайсии
 • - - - - - - - - - 2007993922 20: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
 • - - - - - - - - - - 2007993922 80: Съдържащи по-малко от 70 % тегловно захар
 • - - - - - - - - - - 2007993924 80: Други
 • - - - - - - - - - 2007993926 10: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
 • - - - - - - - - - - 2007993926 80: Съдържащи по-малко от 70 % тегловно захар
 • - - - - - - - - - - 2007993927 80: Други
 • - - - - - - - - 2007993929 10: Праскови, включително броньоните и нектарините
 • - - - - - - - - - 2007993929 20: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
 • - - - - - - - - - - 2007993929 80: Съдържащи по-малко от 70 % тегловно захар
 • - - - - - - - - - - 2007993930 80: Други
 • - - - - - - - - - 2007993932 10: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
 • - - - - - - - - - - 2007993932 80: Съдържащи по-малко от 70 % тегловно захар
 • - - - - - - - - - - 2007993934 80: Други
 • - - - - - - - - 2007993935 10: Смеси
 • - - - - - - - - - 2007993935 20: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
 • - - - - - - - - - - 2007993935 30: От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50% или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
 • - - - - - - - - - - - 2007993935 80: Съдържащи по-малко от 70 % тегловно захар
 • - - - - - - - - - - - 2007993937 80: Други
 • - - - - - - - - - - 2007993939 10: Други
 • - - - - - - - - - - - 2007993939 80: Съдържащи по-малко от 70 % тегловно захар
 • - - - - - - - - - - - 2007993940 80: Други
 • - - - - - - - - - 2007993943 10: Други
 • - - - - - - - - - - 2007993943 20: Смеси, в които никой от плодовете, съставящи сместа, не превишава 50% от общото й тегло
 • - - - - - - - - - - - 2007993943 30: От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50% или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
 • - - - - - - - - - - - - 2007993943 80: Съдържащи по-малко от 70 % тегловно захар
 • - - - - - - - - - - - - 2007993944 80: Други
 • - - - - - - - - - - - 2007993946 10: Други
 • - - - - - - - - - - - - 2007993946 80: Съдържащи по-малко от 70 % тегловно захар
 • - - - - - - - - - - - - 2007993947 80: Други
 • - - - - - - - - - - 2007993951 10: Други
 • - - - - - - - - - - - 2007993951 20: От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50% или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
 • - - - - - - - - - - - - 2007993951 80: Съдържащи по-малко от 70 % тегловно захар
 • - - - - - - - - - - - - 2007993952 80: Други
 • - - - - - - - - - - - 2007993954 10: Други
 • - - - - - - - - - - - - 2007993954 80: Съдържащи по-малко от 70 % тегловно захар
 • - - - - - - - - - - - - 2007993956 80: Други
 • - - - - - - - - 2007993970 10: Други
 • - - - - - - - - - 2007993970 80: Съдържащи по-малко от 70 % тегловно захар
 • - - - - - - - - - 2007993975 80: Други
 • - - - - - - - 2007993980 10: Други
 • - - - - - - - - 2007993980 80: Съдържащи по-малко от 70 % тегловно захар
 • - - - - - - - - 2007993985 80: Други