От малини / Други / Конфитюри, желета от плодове, мармaлади, пюрета от плодове или черупкови плодове и каши от плодове или черупкови плодове, приготвени чрез варене, със или без прибавка на захар или други подсладители.

Deutsch 8 Français 1 Nederlands 1

  • - - - - - - 2007993515 10: Съдържащи по-малко от 70 % тегловно захар
  • - - - - - - - 2007993515 80: плодовите пюрета, получени чрез прецеждане през сито и след това нагрявани във вакуум до завиране, чиито химични характеристики и вкус не са били променени от топлинния процес
  • - - - - - - - 2007993525 80: Други
  • - - - - - - 2007993595 10: Други
  • - - - - - - - 2007993595 80: плодовите пюрета, получени чрез прецеждане през сито и след това нагрявани във вакуум до завиране, чиито химични характеристики и вкус не са били променени от топлинния процес
  • - - - - - - - 2007993599 80: Други