Излети или формовани от чугун, желязо или стомана.

  • - - - 8483502010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8483502090 80: Други