Електролитно поцинковани / Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина 600 mm или повече, плакирани или покрити.

Deutsch 2

  • - - 7210300010 80: Само повърхностно обработени или само изрязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна
  • - - 7210300090 80: Други